Soort publicatie Boek
Jaar van publicatie 1998
Auteur Francis van Dijk
Onder redactie van prof. dr. Han J.W. Drijvers
Beschikbaarheid Te koop
Prijs € 5,00
ISBN 90-5477-019-8
Uitgever Stichting Behoud Beeldende Kunsten, Groningen (nu: Stichting Kunst Behoud Groningen)
Meer over Jan Lucas van der Baan
Franciscus Hermanus Bach
Alida Martens-Pott
Coen Schilt
Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (Wladimir) de Vries
Jan van der Zee

In 1797 werd door zes burgers in Groningen de eerste stap gezet naar de oprichting van ‘eenen academie van teeken-, bouw- en zeevaartkunde’. De academie opende op 15 oktober 1798 haar deuren en kreeg in 1831 de naam Academie Minerva. in 1855 besloot de gemeenteraad van Groningen het onderwijs te splitsen in drie afdelingen: A. bouw- en werktuigkunde, B. teken- en schilderkunst en C. zeevaartkunde. In 1863 ging de afdeling teken- en schilderkunst zelfstandig als Academie Minerva verder.

In Leraren van de Academie Minerva wordt de ontwikkeling van het beeldende-kunstonderwijs in Groningen geschetst aan de hand van een aantal leraren - onder wie De San, Kort, Bach en Musch - en enkele van hun bekendste leerlingen, onder wie Jetses, Hahn, Altink en Tissing. Met name aan de periode tot de Tweede Wereldoorlog wordt aandacht geschonken.