Kunst Behoud Groningen heeft verscheidene collecties samengesteld die wij voor een te bepalen duur uitlenen aan bedrijven, verenigingen, kerken, stichtingen, scholen en andere instellingen. Ook roepen wij iedereen die daartoe in de gelegenheid is op om kunstwerken aan onze Stichting na te laten of te doneren. Mocht u weet hebben van mogelijkheden om werken voor onze Stichting te verkrijgen, meldt u deze dan aan ons via onze contactpagina.

Hieronder vindt u kenschetsen van kunstenaars van wie wij werk kunnen exposeren, resp.:

In voorbereiding zijn tentoonstellingen van werk van Jan ten Have en C.P. de Wit. Als u een geschikte ruimte weet waar werk uit onze verzameling zou kunnen hangen, klik hier om ons een e-mail te sturen.