Contact

Heeft u vragen over exposities, publicaties, over werk dat zich in ons depot bevindt, het schenken van kunst of wellicht over het reilen en zeilen van de stichting, aarzel niet en verzend uw bericht onderaan deze pagina.

Ons postadres is:  
Kunst Behoud Groningen  
p/a De heer Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge  
Antonius Deusinglaan 2  
9713 AW Groningen

U kunt onze publicaties bestellen bij de boekhandel, maar ook rechtstreeks bij ons, door de prijs over te maken naar ons bankrekeningnummer NL09 INGB 0004 4294 60, t.n.v. SBBKG, te Groningen, onder vermelding van de titel van uw keuze en van het adres waarnaar u het boek verzonden wilt zien.

ANBI: RSIN 806187955