Het begrip ‘Groninger kunstenaars’ doet de meeste mensen onmiddellijk denken aan Otto Eerelman en De Ploeg. Terecht, maar er zijn en waren veel meer kunstenaars in Groningen wier werk de moeite waard is. Wat doen we met werk dat niet veel bekendheid heeft gekregen, maar wel waard is behouden te blijven? Veel kunstliefhebbers maken zich daar zorgen over. Uit nalatenschappen en verzamelingen komt veel en interessant materiaal vrij; niet alleen kunst, maar ook onvervangbaar documentatiemateriaal. Helaas past dat vaak niet in museale of andere collecties. Het gevolg is dat deze verzamelingen uiteenvallen of verloren gaan.

Om dit te voorkomen zet Kunst Behoud Groningen - in 1990 opgericht onder de naam Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen - zich in voor het behoud van belangrijk regionaal artistiek erfgoed waarvoor binnen andere culturele instellingen geen plaats is. Onze collectie bestaat uit ruim 3000 werken van meer dan 160 bekende en minder bekende kunstenaars uit de periode 1850 tot begin deze eeuw. De werken zijn afkomstig uit schenkingen en nalatenschappen van kunstenaars, liefhebbers en verzamelaars. Stadsgezichten, stillevens, landschappen en portretten zijn sterk vertegenwoordigd. Ook biedt de collectie voorbeelden van surrealisme, abstracte kunst en materiekunst.  
Het beheer en expositie van de kunstwerken is mogelijk door samenwerking met de Gerrit van Houten Stichting en steun van donateurs en sponsoren.

vrouwengezicht

Bestuur

Het bestuur van Kunst Behoud Groningen bestaat uit:

  • Ans van Genderen, lid
  • Albertiene Hadders, voorzitter
  • Hans van Koningsbrugge, penningmeester
  • Frédérique van der Palm, lid
  • Marcel Stoeten, secretaris
  • Henk van Veen, lid