Vanwege de ideëele doelstelling van Kunst Behoud Groningen is de stichting aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties aan de stichting kunnen daarom leiden tot een aftrekpost ten behoeve van de inkomstenbelasting. Meldt u zich hier aan als donateur.

Het RSIN-nummer is: 806187955.