De realisatie van de doelstelling van Kunst Behoud Groningen brengt kosten met zich mee. Voor onze lopende kosten zijn wij aangewezen op giften, die incidenteel voorkomen, en subsidies maar vooral op bijdragen van onze donateurs. Hopelijk heeft het bezoek aan onze site uw belangstelling opgewekt.

Wij nodigen u graag uit ons te steunen als donateur. 
Wie donateur is houden wij regelmatig op de hoogte van onze activiteiten. U ontvangt bij voorbeeld onze jaarverslagen, maar ook uitnodigingen voor exposities. 
Het donateurschap kost € 25 per jaar. Grotere bedragen zijn uiteraard buitengewoon welkom. 
Ons bankrekeningnummer is NL09 INGB 0004 4294 60 ten name van SBBKG te Groningen.

U kunt zich hieronder aanmelden.

Onze stichting is ANBI geregistreerd (RSIN: 806187955).

Adres