Soort publicatie Monografie
Jaar van publicatie 2004
Auteur Francis van Dijk
Met medewerking van Cees Hofsteenge, prof. dr. Han J.W. Drijvers, W. Jos de Gruyter, Pieter Huizinga en Henk van Os
Onder redactie van Dick Siersma
Beschikbaarheid Te koop
Prijs € 20,00
ISBN 90-808718-1-8
Uitgever Stichting Behoud Beeldende Kunsten, Groningen
(nu: Kunst Behoud Groningen)
Meer over Jannes de Vries

Jannes de Vries was, zo zou men kunnen zeggen, Ploegschilder van het laatste uur. Had zijn werk uit de hoogtijdagen van De Ploeg slechts weinig gemeen met dat van zijn door het expressionistisch vuur geraakte collega’s, in de loop van zijn lange schldersloopbaan ontwikkelde hij zich gestaag in hun richting en aan het eind van zijn leven was hij voor een breed publiek de verpersoonlijking geworden van wat men zag als ‘typisch Ploeg’. En waar zijn bentgenoten in de jaren twintig veelal stuitten p onbegrip en vijandigheid, genieten De Vries’ kleurige verbeeldingen van het Groninger landschap nu een populariteit die een halve eeuw eerder volstrekt ondenkbaar was geweest.

Maar terwijl andere leden van De Ploeg in de afgelopen jaren ook landelijk erkenning vonden, bleef Jannes de Vries de schilder van het lokale palet, een bescheiden man wiens ambitie niet veel verder reikte dan de provinciegrenzen. Voor alles was hij de schilder van het Groningerland, een land dat hem dierbaar was en dat voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie vormden.

Wij hopen dat deze verzameling opstellen niet alleen een beeld schetst van de schilder Jannes de Vries, maar tevens een bescheiden hoofdstuk toevoegt aan de geschiedschrijving van de moderne kunst in Groningen.