Het begrip ‘Groninger kunstenaars’ doet de meeste mensen onmiddellijk denken aan Otto Eerelman en De Ploeg. Terecht, maar er zijn en waren veel meer kunstenaars in Groningen wier werk de moeite waard is. Wat doen we met werk dat niet veel bekendheid heeft gekregen, maar wel waard is behouden te blijven? Veel kunstliefhebbers maken zich daar zorgen over. Uit nalatenschappen en verzamelingen komt veel en interessant materiaal vrij; niet alleen kunst, maar ook onvervangbaar documentatiemateriaal. Helaas past dat vaak niet in museale of andere collecties. Het gevolg is dat deze verzamelingen uiteenvallen of verloren gaan.

Om dit te voorkomen zet Kunst Behoud Groningen — in 1990 opgericht onder de naam Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen — zich in voor het behoud van belangrijk regionaal artistiek erfgoed waarvoor binnen andere culturele instellingen geen plaats is. Onze collectie bestaat uit ruim 3000 werken van meer dan 160 bekende en minder bekende kunstenaars uit de periode 1850 tot begin deze eeuw. De werken zijn afkomstig uit schenkingen en nalatenschappen van kunstenaars, liefhebbers en verzamelaars. Stadsgezichten, stillevens, landschappen en portretten zijn sterk vertegenwoordigd. Ook biedt de collectie voorbeelden van surrealisme, abstracte kunst en materiekunst.  
Het beheer en expositie van de kunstwerken is mogelijk door samenwerking met de Gerrit van Houten Stichting en steun van donateurs en sponsoren.

Bestuur

Het bestuur van Kunst Behoud Groningen bestaat uit:

  • Ans van Genderen, lid
  • Albertiene Hadders, voorzitter
  • Hans van Koningsbrugge, penningmeester
  • Frédérique van der Palm, lid
  • Marcel Stoeten, secretaris
  • Henk van Veen, lid

 

 

 

Donateur worden?

De realisatie van de doelstelling van Kunst Behoud Groningen brengt kosten met zich mee. Voor onze lopende kosten zijn wij aangewezen op giften, die incidenteel voorkomen, en subsidies maar vooral op bijdragen van onze donateurs. Hopelijk heeft het bezoek aan onze site uw belangstelling opgewekt.

Wij nodigen u graag uit ons te steunen als donateur.
Wie donateur is houden wij regelmatig op de hoogte van onze activiteiten. U ontvangt bij voorbeeld onze jaarverslagen, maar ook uitnodigingen voor tentoonstellingen.
Het donateurschap kost € 25 per jaar. Grotere bedragen zijn uiteraard buitengewoon welkom.
Ons bankrekeningnummer is NL09 INGB 0004 4294 60 ten name van SBBKG te Groningen.

U kunt zich hieronder aanmelden.

Onze stichting is bij ANBI geregistreerd (RSIN: 806187955).